Adapt Comfort

Shopify Sync och Integration

Synkronisera e-handelsplattform med ekonomisystem

Learn more

Background

Synkronisera e-handelsplattform med ekonomisystem

GET IN TOUCH

Problem

Nya krav för att synkronisera mellan deras e-handelsplattform Shopify och ekonomisystem dök upp som en tidigare integration inte kunde lösa.

Solution

Vi tog in en marknadsbeprövad synkplattform som kunde uppfylla behoven och vi hjälpte till med att integrera denna.

Testimonial

Adapt Comfort

Back to projects